onsdag 25 april 2012

Doktor Glas


Boken Doktor Glas av Hjalmar Söderberg handlar om väldigt mycket. Och med det menar jag att det finns ganska mycket olika saker som händer i boken. Det kan bero på att det är Doktorns egna anteckningar man läser och han skriver ner vad han tänker, detta gör att det blir mycket olika saker. Och i och med det finns det mycket att diskutera - tycker jag i alla fall att det blir svårt att komma fram till en sak egentligen. Men eftersom uppgiften var att diskutera kring en idé i boken måste jag välja "bara" en sak.

Lycka. Vad är lycka egentligen? En väldigt viktig fråga i boken. Den kanske inte står rakt ut men man kan ana den mellan raderna. Doktorn vill hjälpa fru Gregorius med hennes man eftersom hon är så olycklig, men hur? Blir hon lycklig om pastor Gregorius dör? Blir hon lycklig om han lever men låter henne vara? Glas vill hjälpa henne bli glad och lycklig - men vad är lycka? 
   Vid ett tillfälle i boken sitter Glas med två av sina vänner/bekanta, eller vad man nu ska kalla dem, Birck och Markel och dricker cider. Birck och Markel sitter och diskuterar om vad man vill nå med livet och lycka kommer upp. 
"Jag känner ingen annan definition på lyckan än att den är sammanfattningen av det som var och en i sin stad finner eftersträvansvärt. Så är det väl alltså självklart att man strävar efter lycka." säger Doktor Glas i diskussionen och jag kan hålla med i det han säger, för lycka kan vara olika för olika personer. Men betyder det att man aldrig finner lycka då? För man strävar alltid efter något, när man nått en sak vill man alltid ha något nytt som man strävar efter. Kan man inte finna lycka kanske? Jag tror att eftersom det är en så abstrakt sak, en så abstrakt känsla, att det är nästan omöjligt att finna lycka och det beror nog på att man inte vet vad lycka är för något. Man kan vara lycklig och glad, men menas det att man har funnit lycka? Man kanske har funnit lycka för stunden, men den känslan kan försvinna lika snabbt som den kom. Så att säga finna lycka kanske är fel sätt att säga det på det kanske är lyckan som hittar dig. Den kan komma och gå - och oftast när man inte tror att den ska komma, för det kan visa sig att man blir lycklig av något helt annat än det man strävade efter.